TRÄDVÅRD

Jag beskär dina fruktträd både under perioden februari-april och juli-oktober.

Hör av dig så skriver jag in dig på min beskärningslista. 


För att komma till rätta med eftersatta äppelträd behöver dessa beskäras under en treårsperiod. För varje år reduceras 1/3-del av kronan och man låter trädets rotsystem komma i balans med dess krona. Trädet kommer att skjuta färre vattenskott och få ett naturligare växtsätt.

Jag beskär även häckar, prydnadsträd och prydnadsbuskar. Beroende på vilken sort det är, utförs detta under vår eller höst.

Vid beskärning av träd, häckar och prydnadsbuskar gäller RUT-avdraget. Det innebär att du faktureras 50 % av den totala
arbetskostnaden för beskärningen. 
Se information om RUT på Skatteverket.se

Beskärning av träd och buskar debiteras löpande på heltimme alternativt mot offert.
Restid debiteras med timtaxa.
Bortforsling av trädgårdsavfall kan ordnas mot ersättning.
Företag, bostadsrättsföreningar samt samfälligheter efter offert.

Kontakta ART för tidbokning.