TRÄDGÅRDSDESIGN

Tillbaka
 
 • Jag skickar ut en checklista där ni fyller i era önskemål och behov.
 • Vi bestämmer tid för hembesök, då jag kommer till dig. På plats går vi igenom vad du vill ha hjälp med och bestämmer omfattningen av jobbet, vilka handlingar som jag ska producera och vilken tidram som gäller för uppdraget.
 • Jag skickar en offert på uppdraget .
 • Jag arbetar fram ett förslag för din trädgård som presenteras för dig tillsammans med eventuella skisser och växtbilder. Du har då chans att komma med önskemål om eventuella ändringar.
 • Jag färdigställer ritningar och andra överenskomna handlingar såsom växtlista, planteringsplan och skötselplan.
 • Handlingar som kan vara aktuella som underlag för (om)gestaltning av trädgården:
  • Illustrationsplan: en illustrativ trädgårdsritning. En illustrationsplan visar hur gångar, växter och sittplatser ska placeras, liksom annat du önskat för din trädgård.
  • Planteringsplan: en teknisk handling som visar exakt var varje växt ska stå, vilka arter och vilket antal det gäller.
  • Växtlista: en förteckning över föreslagna växter med namn, antal, kvalitet och planteringsavstånd.
  • Materialplan: en förteckning över föreslagna material, så som plattor, grus, pergola, mur eller staket.
Planteringsplan, växtlista och materialplan är handlingar för den som anlägger trädgården. 

Tillbaka