SKÖTSEL

Jag sköter om din befintliga trädgård.
Oavsett du vill ha hjälp under längre tid, såsom vattning eller gräsklippning, eller om du vill ha hjälp vid enstaka tillfälle, såsom vår- eller höststädning. Jag tar hand om trädgården och ser till att den mår bra och är fin.

Jag hjälper dig att ta hand om din befintliga trädgård, oavsett det är ett uppdrag över längre tid eller då det rör sig om enstaka tillfällen, såsom vår- eller höststädning.

Enklare former av återkommande arbete t ex häck- och gräsklippning, ogräsrensning mm är tjänster där arbetskostnaden numera är avdragsgill med 50%.
Se information om RUT på Skatteverket.se

Skötsel av trädgård kostar 650 kr/h (debiteras löpande på heltimme).
Restid debiteras med timtaxa.
Bortforsling av trädgårdsavfall kan ordnas mot ersättning.
Företag, bostadsrättsföreningar samt samfälligheter efter offert.

Kontakta ART för tidbokning.