TRÄDVÅRD

Tillbaka

Här presenteras ett fåtal av de träd som jag har beskurit.
Gemensamt för dem är att de är representativa för de beskärningsuppdrag som jag har fått genom åren. 

Plommonträd vid Prins Eugens Waldemarsudde

I sluttningen nedanför Prins Eugens Waldemarsudde står fem plommonträd. Jag fick i uppdrag att beskära dessa träd. Jag grävde även bort den näringskrävande grässvålen runt stammarna så att träden ges möjlighet att utvecklas bättre.

Före

Efter

Päron- och äppelträd i Danderyd

I ett virrvarr av grenar påbörjade jag ett beskärningsarbete som bör pågå över minst en treårsperiod. I kronan har tidigare lämnats grova rockhängare och "stubbar". Jag har rensat upp och sett till att trädet till viss del har chans att "läka". Tyvärr har det gått röta i trädet, troligen på grund av de kopparplåtar som man täckt de äldre, stora snittytorna med.

Före

Efter

Äppelträd i Vällingby

Under den här beskärningen gjordes en ordentlig upprensning i äppelkronan. Svårigheten här var att sluta i tid, vattenskotten var många och grova, grenarna hade ingen naturligt slut. Beskärningsarbetet gjordes med strävan att få en blandning av grenarnas åldrar.

Före

Efter