LEKPLATSBESIKTNING

ART utför den årlig säkerhetsbesiktning av samtliga era lekplatser/lekredskap samt funktionskontroller av lekplatser enligt gällande standard och regler.

OBS!!! för närvarande är inte denna tjänst tillgänglig!!!

LEKPLATSBESIKTNING

ART utför den årlig säkerhetsbesiktning av samtliga era lekplatser/lekredskap samt funktionskontroller av lekplatser enligt gällande standard och regler.

Tag kontakt med mig för mer information samt prisuppgift.

En säkerhetsbesiktning ska genomföras minst en gång per år. Funktionsbesiktningar bör ske en till tre gånger per kvartal beroende på lekplatsens storlek och antal besökare.
Funktionskontroll är en utförligare kontroll för undersökning av redskapets funktion och stabilitet, i synnerhet med avseende på slitage. Denna kontroll bör utföras med en till tre månaders mellanrum eller enligt tillverkarens anvisningar.

Under säkerhetsbesiktningen kontrolleras alla lekredskap som är menade för lek med olika provningsmetoder. Med hjälp av så kallade testsonder kontrollerar jag att det inte förekommer ställen där huvud, hals, fingrar, fötter kan fastna.  Även det stötdämpande fallunderlaget kontrolleras med avseende på kvalitet och djup.

Förordningarna som styr lekplatsers- och lekredskapsutformning är Plan- bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Produktsäkerhetslagen och Svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177.